Ceník

Ceník základních služeb

Registrace nového čtenáře 10 Kč
Poplatek na kalendářní rok 30 Kč

Ceník vybraných služeb

Práce s internetem – 30 minut zdarma

Další poplatky

Tisk černobílý formát A4 – 1 strana 2 Kč
Tisk barevný formát A4 – 1 strana 3 Kč

Upomínky

  • upomínka po uplynutí 8-mi týdnů (nezasílá se písemně) 15 Kč
  • upomínka po 2,5 měsících 40 Kč
  • upomínka po 3 měsících 60 Kč
  • upomínací dopis doporučeně po 3,5 měsících 100 Kč

Další sankční poplatky

Náhradní čtenářská legitimace při ztrátě 30 Kč

Úkony spojené s likvidací způsobené škody za jednu knihovní jednotku

Vytržená vazba 20 Kč
Zničený obal 20 Kč
Poškozený čárový kód 20 Kč

Celkové znehodnocení knihy se řeší dohodou dle rozsahu a stáří knihy.

Ztráta knihy se řeší náhradou téhož titulu a vydání nebo uhrazení nákladů na zhotovení kopie včetně vazby.