Zájezd do Kutné Hory

20. 06. 2024

Odjezd v 7 hod. z autobusové zastávky u Obecního úřadu v Ořechově. Předpokládaný návrat v 18 hod.
Více info v knihovně nebo na tel.č.: 732 822 748