Obecní knihovna v Ořechově

Obecní knihovnav Ořechově

Aktuálně

Andersenovo pohádkové odpoledne a Noc s Andersenem


Andersenovo pohádkové odpoledne pro děti od 4 - 6 let od 16 hod. a Noc s Andersenem pro děti od 7 - 14 let od 19 hod.

Obecní knihovna oznamuje


Odjezd autobusu na muzikál Pretty Woman v neděli 19. 3. 2023 je v 17 hod. ze zastávek Jeřábkova.

Jarní minidílničky


14. 3. 2023 Jarní minidílničky v knihovně od 15 - 17 hod.

Přednáška o brněnském podzemí


Přednáška o brněnském podzemí - ulice Hlinky.

Velikonoční jarmark


V knihovně od 6. 3. - 6. 4. 2023 v běžné otevírací době knihovny.

Hádej, kdo jsem?


Vyhlašujeme již 3. ročník soutěže pro děti od 12 let a dospělé "Hádej, kdo jsem?".


Kulturní centrum

Kulturní centrum v Ořechově se nachází na ulici Komenského 4, bylo zřízeno z bývalé speciální školy. V přízemí se nachází Ořechovské muzeum, které je možno navštívit po předchozí domluvě. V přízemí se také nachází zázemí Mateřského centra Sluníčko, Obecní knihovna a dílna V růžovém sadu.

V 1. patře je obecní sál, ve kterém probíhají přednášky, besedy, akce pro děti a veřejnost pořádané Obecní knihovnou, také různé akce pořádané Obcí Ořechov. Obecní sál využívá také ZŠ a MŠ Ořechov a ZUŠ Ořechov. Své zázemí má zde Ořechovské divadlo, které v sále zkouší a poté odehraje svá divadelní představení. V 1. patře také sídlí ZUŠ Ořechov.

V obecním sále probíhají různá divadelní vystoupení od amatérských divadel či profesionálů. Sál je možné si pronajmout po dohodě se správcem Kulturního centra.

KALENDÁŘ AKCÍ

15/04
Divadelní představení Šíleně smutná princezna

Divadelní představení pohádky pro děti i dospělé "Šíleně smutná princezna" v podání Dětského divadelního souboru Vitoušek ze Syrovic.

23/04
Divadelní představení Drahoušku, jsme ve vatě

Divadelní představení detektivní komedie "Drahoušku, jsme ve vatě" v podání Amatérského divadelního spolku Vodpodlahy.

14/05
Den pro ženy

Den pro ženy - odpoledne plné hýčkání