Lovci perel

Jedná se o celoroční projekt pro děti, jenž je motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou. Tuto soutěž vyhlásil Klub dětských knihoven SKIP 08, autorkou hry je knihovnice Bc. Alice Hrbková z Městské knihovny Hradce Králové. Nápad pochází z roku 2010 a nadchl ostatní pracovnice dětských oddělení KMHK, které společně začaly připravovat projekt s názvem Lovci perel. Soutěž se pak s laskavým svolením autorky začala realizovat i v dalších knihovnách po celé ČR. Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu.

Dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům atraktivní zisk, například v podobě opravdových perel.

Jak hra funguje?

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny symbolem perly, tzv.PERLORODKA. Tyto knihy jsou zařazené do soutěže Lovci perel. Čtenář po výběru knihy obdrží hrací kartu s otázkami. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky.

Za každou přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář PERLU a tvoří si tak náhrdelník. Navíc hrací karty obsahují dobrovolné, nepovinné otázky (např. vyjádřit svůj názor na knihu, namalovat hlavního hrdinu, napsat nám, jak byste se jako hlavní hrdina zachovali vy. Každá odpověď podléhá přísnému knihovnickému tajemství!), které vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního názoru. Za odpovědi hráči získávají herní peníze, tzv. MORIONY. Ty mohou směnit na Morionském trhu, který bude uskutečněn na konci soutěže, za nejrůznější odměny.

Perličky vám budeme ukládat v knihovně na jedno určené místo. Můžete si tak porovnat svoji čtenářskou zdatnost s ostatními hráči. Pro nejpilnějšího LOVCE PEREL s nejvíce perličkami čeká na konci soutěže lákavá odměna. Proto lovte, čtěte, odpovídejte, sbírejte a hlavně se u toho bavte!

VYHODNOCENÍ 2021/2022

Zúčastnilo se 28 dětí.
Nejlepším lovcem, který nasbíral nejvíce perel (přečetl nejvíce knih a odpovídal na zadané otázky) se stala Kateřina Ryšavá (34 perel)
2. lovcem je Ela Antalová (24 perel)
3. lovcem je Beáta Jelínková (19perel)
4. lovcem je Vojtěch Mikša (18 perel)
5. lovcem je Tomáš Janhuber (15 perel)

VŠEM GRATULUJEME. Všichni lovci dostali malou odměnu a od 6. 6. – 30. 6. si mohou na Morionském trhu, který bude v knihovně, vyměnit za získané Moriony (knihovnické peníze) nějaký dárek .

VYHODNOCENÍ 2020/2021

Do soutěže se zapojilo 28 dětí. Nalovily celkem 192 perel.
Třetím nejlepším lovcem s počtem 18 ulovených perel se stává Beáta Jelínková
Druhým nejlepším lovcem s počtem 24 ulovených perel se stává Ela Antalová
A nejlepším lovcem se stává s počtem 34 ulovených perel Kateřina Ryšavá.

VYHODNOCENÍ 2020

Do soutěže se zapojilo 37 dětí. Nalovily celkem 111 perel.
Třetím nejlepším lovcem s počtem 10 ulovených perel se stává Libuška Staníková.
Druhým nejlepším lovcem s počtem 11 ulovených perel sestává Miroslav Macíček.
A nejlepším lovcem se stává s počtem 16 ulovených perel Tomáš Březina.