Nabídka pro školy

Obecní knihovna v Ořechově nabízí pro MŠ a žáky ZŠ 1. – 9.třídy knihovnické výukové programy. Nabídka platí i pro děti z okolních vesnic. Naším cílem není zahlcení dětí informacemi, ale hravou a zábavnou formou děti seznámit s nabízenými informacemi, vytvoření si vlastního názoru, spolupráce a nezávislé myšlení. Výukové programy probíhají i formou workshopu.

Jedna lekce je dlouhá cca 1 vyučovací hodinu (45 min), může se prodloužit, popř. spojit dvě lekce v jeden den. Výukové programy jsou bezplatné. Vždy ve středu nebo čtvrtek dopoledne.

Na výukový program se lze objednat osobně v knihovně, na tel. č. +420 732 8227­48 nebo emailem knihovna@orechovubrna.cz, vždy s dostatečným předstihem.

Vybírat můžete z níže nabízených témat nebo na přání vypracujeme Vámi požadované téma.

Nabízená témata

 1. Jak to chodí v knihovně – 1. část (co je knihovna, knihovní řád, orientace v knihovně)
 2. Jak to chodí v knihovně – 2. část (rozdělení literatury, elektronický katalog, práce s ním)
 3. Spisovatelé a ilustrátoři
 4. Josef Lada (o životě a díle J. Lady)
 5. Václav Čtvrtek a jeho pohádkové postavy (život V. Čtvrtka, dílo pro děti, soutěž)
 6. Komiks (o literárním žánru, ukázky, soutěž-děti si přinesou lepidlo a psací potřeby)
 7. Pohádky (o literárním žánru, nejvýznamnější autoři a sběratelé pohádek, ukázky, hádanky z pohádek)
 8. Pohádky Karla Jaromíra Erbena (o životě a díle K. J. Erbena)
 9. Bajka (o literárním žánru, Ezop, ukázky-hádanky)
 10. Pověsti (o literárním žánru, Alois Jirásek, brněnské pověsti)
 11. Literární styly – 1. část (epické útvary, literární útvary, lyricko-epické útvary, pro 2. stupeň ZŠ)
 12. Literární styly – 2. část (dramatické útvary, pro 2. stupeň ZŠ)
 13. Básničky Jiřího Žáčka (o životě a díle J. Žáčka, ukázky, soutěž – veršování)
 14. Malovaný svět Jiřího Trnky (o životě a díle J. Trnky, „dílnička“ – děti si přinesou pastelky a psací potřeby)
 15. Krteček a jeho kamarádi (Z.Miler – a další kreslené pohádky)
 16. Pranostiky a přísloví
 17. Regionální literatura (o životě a díle autorů spojených s našim regionem, pro 2. stupeň ZŠ)
 18. Současná literatura – dobrodružné romány a knihy pro starší děti 10+ (Foglar, Verne…)
 19. Multikultura: „Neposuzuj člověka podle zevnějšku, ale podle toho, jaký je!“