Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání, organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Jejím cílem je umožnit všem posluchačům v České republice zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů nemohou zúčastňovat.Smyslem tohoto dění je sociální aspekt, plnohodnotně strávený čas, vlastní pocit sebeúcty, úspěšnost v rodině i u přátel…Česká zemědělská univerzita se proto snaží v jednotlivých krajích vytvořit síť tzv. konzultačních středisek.

Takovéto středisko je i u nás v Ořechově od roku 2013, za podpory Obecního úřadu, v Obecní knihovně. Každé středisko má svého tutora (vedoucí, lektor – Naděžda Adámková-knihovnice), který se stará o spojení mezi konzult. střediskem a univerzitou.Tutor vede přednášky při výuce,zajišťuje technické provedení výuky,technickou pomoc při ovládání počítače,komunikaci a koordinaci mezi seniory a centrem projektu VU3V.

Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, kdy se může studium prodloužit. Senior(student) nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může jakýkoliv semestr vynechat a poté opět pokračovat.Studium probíhá v letních a zimních semestrech, které trvají každý 3 měsíce. Studenti absolvují 6 přednášek v semestru a po ukončení každého semestru obdrží Pamětní list. Po ukončení 6. semestru jsou studenti pozváni na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.

Kritéria k přihlášení a nároky na studium:

 • Studovat může občan důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci
 • Časová náročnost studia je cca 1,5 hod. 1× za 14 dní, vždy ve čtvrtek dopoledne od 9.30–11 hod. v obecní knihovně (studenti sledují společně přednášku, poté společně vypracují test, k testům jsou k dispozici studijní texty.Následně doma nebo v knihovně studenti vypracují test samostatně a odešlou elektronicky na univerzitu)
 • Za jeden semestr (6 přednášek) je vybírán poplatek do 400,– Kč (+50,– Kč za tisk studijních materiálů – není podmínkou)

Již proběhlé kurzy VU3V v konzultačním středisku Ořechov:

 • Astronomie
 • Čínská medicína v naší zahrádce
 • Etika jako východisko z krize společnosti
 • Historie oděvní kultury
 • Dějiny oděvní kultury I.II,III.
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • Umění ranné renesance v Itálii
 • Barokní architektura v Čechách
 • Cestování – co jste možná nevěděli
 • České dějiny a jejich souvislosti I.,II.
 • Evropské kulturní hodnoty
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích
 • Křesťanská ikonografie a hagiografie
 • Leonardo da Vinci
 • Včelařský rok
 • Potraviny a spotřebitel
 • Arménie blízká i vzdálená
 • Historie a současnost české myslivosti
 • Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Více na https://vu3v.cz/

Společně se studenty podnikáme výlety, které navazují na učivo, které se probírá nebo právě proběhlo. Je to taková krásná tečka za úspěšném proběhnutí semestru.

V letním semestru začínáme 8.2.2024 s tématem Santini.